Telefon
WhatsApp
Geometrik Boyutlandirma ve Toleranslandirma Egitimi
Geometrik Boyutlandirma ve Toleranslandirma Egitimi

Eğitim süresi         :  2 Gün

 

Eğitimin amacı      : Katılımcıların tasarımda, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma yaparken, üretilecek parça unsurlarının işlev ve ilişkilerini göz önüne almalarını sağlayamak, hatasız ve problemsiz tasarım yapmalarını sağlamak

 

Eğitim İçeriği:

 • Teknik iletişim ve normların gelişimi, gereklilikleri
 • Toleranslandırma kavramı ve geometrık toleranlandırmanın araçları
 • Boyutsal ve geometrik toleranslandırmada ölçme ve değerlendirme kriterleri
 • ISO toleranslandırma normları
 • Geometrik toleranslandırma
 • Geometrik toleranslandırmanın gösterimi
 • Tolerans bölgelerinin oluşumu
 • Şekil toleransları;
 • Doğrusallık, dairesellik, düzlemsellik, silindiriklik, formu olan bir çizgi
 • Formu olan bir yüzey
 • Sapma kavramı. Şekil toleranslarının ölçme ve onay prensipleri.
 • Yön toleransları;
 • Eğiklik, paralellik, diklik. Formu olan bir çizgi, formu olan bir yüzey, yön toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.
 • Yer belirleme toleransları;
 • Konum toleranslandırması, eş merkezlilik, eş eksenlilik, simetriklik,
 • Formu olan çizgi, formu olan yüzey.
 • Yer belirleme toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.
 • Salgı ( yalpalama ) toleransları
 • Radyal ve aksiyal basit salgı, radyal ve aksiyal toplam salgı
 • Salgı toleranslarında sapma, ölçme ve onay prensipleri.
 • Tanımlanmış referanslar
 • Referans, tanımlanmış referans kavramı ve ölçmede belirleme
 • Basit referanslar
 • Ortak referanslar
 • Grup referansı
 • Referanslar sistemi
 • Kısmi referanslar
 • Konumun toleranslandırılımlası
 • Konumlandırma, konum elemanı ve konum ölçüsü kavramları
 • Bir elemanın konumlandırılması
 • Bir elemanlar grubunun konumlandırılması
 • Bir elemanlar grubunun, bir başka elemanlar grubuna göre konumlandırılması
 • Ençok malzeme prensibi
 • Ençok malzeme kavramının kullanım, ihtiyaç gereklilikleri.
 • Ençok malzeme grafiklerinin oluşturulması.
 • Ençok malzemede sıfır tolerans bölgesi kavramı ve kullanım amacı
 • Ençok malzeme prensibinin toleranslandırılmış elemanda kullanımı
 • Ençok malzeme prensibinin referanslarda kullanımı
 • Enaz malzeme şartı
 • İzdüşüm tolerans bölgesi
 • İzdüşüm tolerans bölgesinin kullanım ihtiyaçları ve nedenleri
 • Yeri değiştirilmiş tolerans bölgesi ise sorunların çözümü
 • Normun uygulama prensipleri
 • Profillerin toleranslandırılması
 • Formu olan bir yüzeyin ölçülendirme prensipleri
 • İdeal geometri tanımı ve oluşturulması
 • Tolerans bölgesinin oluşturulması
 • Tolerans bölgesinin referansa bağlı konumlanması
 • Rijit olmayan parçaların toleranslandırılması
 • Rijit olmayan parça tanımı ve bu parçaların ölçülendirilmesi
 • Serbest pozisyon toleranslandırması
 • Gerilim altında toleranslandırma ve gerilim tanımlaması
 • Konilerin toleranslandırması
 • Konilerin boyutsal tanımlanması
 • Konik tolerans bölgesinin tanımlanması
 • Koninin şekil olarak geometrik toleranslandırılması
 • Bir veya daha fazla referansa göre koninin geometrik toleranslandırılması