Telefon
WhatsApp
İnsan Faktorleri İceren Emniyet Egitimi
İnsan Faktorleri İceren Emniyet Egitimi

Eğitim süresi         : 2 Gün

 

Eğitimin amacı: Uçak bakımında insan faktörleri eğitimi ile uçak bakımında insandan kaynaklanan hataların ve kazaların önlenerek emniyetli bir çalışma ortamı oluşturulması ve uçak bakım ortamında çalışanların, kendilerini hatalara sürükleyen unsurların bilincinde olmalarını sağlamak.

 

Eğitim İçeriği:

1.Genel / İnsan faktörlerine giriş

1.1 İnsan faktörlerinin önemi

1.2 İstatistikler

1.3 Olaylar

2. Emniyet Kültürü/Organizasyonel faktörler

3. İnsan Hatası

3.1 Hata modelleri ve teorileri

3.2 Bakım tasklarında hata türleri

          3.3 İhlaller

3.4 Hatalardan çıkarımlar

3.5 Hataları önleme ve yönetme

3.6 İnsan güvenilirliği

4. İnsan performansı ve limitleri

4.1 Görme

4.2 İşitme

4.3 Bilgi işlem

4.4 Dikkat ve algı

4.5 Durumsal farkındalık

4.6 Hafıza

4.7 Kapalı mekan korkusu ve fiziki erişim

4.8 Motivasyon

4.9 Zindelik/Sağlık

4.10 Stres

4.11 İş yükü yönetimi

4.12 Yorgunluk

4.13 Alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler

4.14 Fiziki çalışma

4.15 Tekrar eden tasklar/Memnuniyet

5. Çevre

5.1 Yaşıt baskısı

5.2 Strese neden olan unsurlar

5.3 Zaman baskısı ve termin tarihleri

5.4 İş yükü

5.5 Vardiyalı Çalışma

5.6 Gürültü ve duman

5.7 Aydınlatma

5.8 İklim ve sıcaklık

5.9 Hareket ve titreşim

5.10 Karmaşık sistemler

5.11 İşyerindeki tehlikeler

5.12 İşgücü eksikliği

5.13 Dikkat dağılması ve kesintiler

6. Prosedürler, bilgi, aletler ve uygulamalar

6.1 Gözle Muayene

6.2 Çalışma günlüğü yazılması ve kayıtlarının tutulması

6.3 Prosedür — uygulama/uyumsuzluk/normlar

6.4 Teknik dokümantasyon — erişim ve kalite

7. İletişim

7.1 Vardiya/Task devir teslimi

7.2 Bilginin dağıtılması ve paylaşılması

7.3 Kültürel farklılıklar

8. Ekip çalışması

8.1 Sorumluluk

8.2 Yönetim, gözetim ve liderlik

8.3 Karar verme

9.Profesyonellik ve doğruluk

9.1 Güncel tutma; geçerlilik

9.2 Hatayı tetikleyen davranış

9.3 Kararlılık/İddiacılık

10. Kuruluşun İnsan Faktörleri Programı

10.1 Hataların raporlanması

10.2 Disiplin politikası

10.3 Hataların araştırılması

10.4 Problemleri ele almak için yürütülen faaliyetler

10.5 Geri bildirim