Telefon
WhatsApp
S7 1200 Orta ve ileri Seviye Egitimi
S7 1200 Orta ve ileri Seviye Egitimi

S7  1200 PLC ORTA VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

                                                                                                                         

1: ANALOG  İNSTRUCTİONS (ANALOG KOMUTLAR)

                                                                                                                                               

Analog inputs (Analog girişler)                                                                                            

CPU yerleşik analog girişlerin hız tepkisi

Gerilim analog girişlerin Ölçüm aralıklar                                                                                                                                

Analog sinyal modülleri ( SM )           

Analog girişler                                                                                                                      

SM 1231 Analog giriş bağlantıları                                                                                        

Analog sinyal bordları                                                                                                          

Analog girişler                                                                                                                      

Analog giriş SB için bağlantı şeması

Analog giriş örnek uygulama1                                                                                             

Analog giriş örnek uygulama2                                                                                             

İki analog giriş farkına göre işlem yapmak                                                                         

Analog outputs                                                                                                                     

SM 1232 analog çıkış modülü özellikleri                                                                             

SM 1232 AQ (Analog çıkış)  için bağlantı  şekilleri                                                             

SM 1234 Analog giriş / çıkış modülü özellikleri                                                                  

Analog giriş / çıkış SM 1234 bağlantı şeması                                                                     

Analog Girişler hız tepkisi                                                                                                    

Analog girişler için örnek bir zaman ve güncelleme süreleri                                              

Gerilim analog giriş ölçüm aralıkları                                                                                    

AQ (Analog çıkış) ölçüm gerilim ve akım aralıkları ( SB ve SM ) 

Analog çıkış örnek uygulama 1:  sayısal bir değerle analog çıkış elde etmek                                           

Analog çıkış örnek uygulama 2                                                                                           

Analog giriş / çıkış örnek uygulama                                                                                    

Gerilim analog giriş ölçüm aralıkları                                                                                    

Termokupl genel bilgi                                                                                                          

J Tipi termokupl  T/C mV tablosu                                                                                        

Termokupl örnek                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        

2: DATA BLOCK

Data block kullanımı                                                                                                            

 

3: FONKSİYONLAR VE FONKSİYON BLOKLARI

 

Fonksiyon ve fonksiyon blokları                                                                                          

Function (FC)                                                                                                                      

Block1 (FC)                                                                                                                         

Matematiksel işlemler (FC1)                                                                                               

Normal çalışma                                                                                                                    

Function  blocks (Fonksiyon Blokları) FB                                                                           

Data Blocks (DB) : Data (Veri)blokları                                                                                

Programı (projeyi) yapılandırmak                                                                                        

Modüler bir yapı için blok çağrıları                                                                                       

Tek bir FB ile DB ler   kullanma                                                                                        

Fonksiyon bloklar kullanarak  iki motorun  çalıştırılması                                                    

Motor kontrol (FB1)                                                                                                             

       

4: İKİ VE ÜÇ KONUMLU KONTROL

 

Kontrol işlemleri                                                                                                                   

Kontrol çeşitleri                                                                                                                    

İki konumlu kontrol (alt ve üst limit kontrolü)                                                                       

Üç konumlu kontrol                                                                                                              

Oransal kontrol (P _ kontrol)                                                                                               

PID Fonksiyonunun gerçekleştirilmesi                                                                                

PWM çıkışlı PID fonksiyonu oluşturma                                                                               

PID projesini oluşturma                                                                                                       

Analog çıkışlı PID oluşturma                                                                                               

 

5: KAYDIRMA VE DÖNDÜRME FONKSİYONLARI

 

Kaydırma ve Döndürme fonksiyonları                                                                                 

Kaydırma ve Döndürme komutları                                                                                      

Online olarak izleme                                                                                                            

 

6: ÇAPRAZ REFERANS

 

Çapraz Referans (Cross References)  listesi                                                                      

 

7: TEKNOLOJİK FONKSİYONLAR

 

Enkoder                                                                                                                               

İncrement (artımlı)  enkoder  (çift - iki kanallı)                                                                     

Absolute (mutlak) enkoder                                                                                                  

Çalışma şekli ve yapısına göre ENCODER çeşitleri                                                          

3 faz encoder’de sinyaller                                                                                                   

Teknolojik komutlar                                                                                                             

Parametreler için data tipleri                                                                                                

HSC için giriş adresleri                                                                                                        

Bir fazlı enkoder sayma fonksiyonu                                                                                    

İki fazlı enkoder sayma fonksiyonu                                                                                     

İki fazlı  hızlı sayıcılar x 4 lü                                                                                                

CV ve NEW_CV  uygulaması                                                                                             

DIR ve NEW_DIR  uygulaması                                                                                           

RV ve NEW_RV uygulaması                                                                                              

 

8: WATCH TABLE

 

Watc Table (İzleme tablosu)                                                                                               

Forse  özelliği                                                                                                                      

 

9: PLC’ DEN HARDWARE(DONANIM) VE SOFTWARE (YAZILIM) YEDEK ALMA :

 

PLC den Hardware (Donanım)  ve Sotware (Yazılım) alma                                              

 

10: INTERRUPTLAR

 

İnterruptların çalışma şekli 

Başlangıç Kesmesi-OB100 (Startup)

Bekletme Kesmesi –OB20 (Time delay interrupt) 

Çevrimsel Kesme – OB30 (Cyclic  interrupt)  

Donanım Kesmesi – OB40 (Hardware interrupts)                                                              

Zaman Hataları Kesmesi – OB80 (Time error interrupt)                                                     

Hata Belirleme kesmesi – OB82 (Diagnostic errror interrupt)                                            

                                                                                                                                             

11 : KTP SERİSİ OPERATÖR PANELLER (HMI)

 

Operatör Paneller (Sımattic  HMI Basic Paneles) 

KTP Paneller                                                                                                                       

Step7  TIA PORTAL   ile HMI panel ekleme                                                                       

HMI panel programlama menüleri 

Butonlar (Switch)                                                                                                                 

I/O Field  (giriş çıkış alanları)                                                                                               

Text and garphic lists (text ve grafik listeleri)                                                                      

Symbolic  I/O filed                                                                                                               

Graphic lists                                                                                                                         

Alarmlar                                                                                                                               

Trend- Administration (eğilim- yönetim)                                                                              

Recipes  (Reçete oluşturma)                                                                                              

HMI de WinCC graphic folder (WinCC de grafik dosyaları)kullanımı                                 

Animasyon 

Operatör panel ekran tanıtımı                                                                                             

 

12: FREKANS İNVERTERİ – V20 SERİSİ

 

Frekans İnverterleri giriş                                                                                                      

V20 İnverterin Devreye Alınması                                                                                        

 ‘BOP’ / ‘AOP’ vasıtasıyla parametrelerin ve ayarların değiştirilmesi                                 

Hızlı Devreye Alma İşlemi                                                                                                   

İlave Kumanda Uygulamaları                                                                                              

Parametre değerlerindeki tek haneli rakamların değiştirilmesi                                           

V20 de terminal bağlantıları                                                                                                

 

13: STEP MOTORLAR

 

Step Motorların yapısı                                                                                                         

Step Motorları sürmek                                                                                                         

Step Motor kontrolü                                                                                                             

PWM fonksiyonu ile Step Motor kontrolü                                                                            

 

14: ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME

 

S7 1200 PLC’ lerde endüstriyel haberleşme                                                                      

Profinet haberleşme sistemi                                                                                                

Profinet ile iki CPU’ nun haberleşmesi                                                                                

S7 1200 ile S7 1200’ in  Profinet ile haberleşmesi                                                             

PROFIBUS haberleşme