Telefon
WhatsApp
S7 1200 Temel Seviye Egitimi
S7 1200 Temel Seviye Egitimi

Eğitim süresi : 5 Gün (30 Saat)

 

S7 1200 PLC TEMEL SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ     

                                                                                                                                                                                                                                      

1: PLC’ NİN YAPISI

 

PLC’ nin yapısı

Giriş Bölümü

Çıkış Bölümü

PLC’ erde Kullanılan Adres Alanları

Sayı sistemlari ( Number  Systems)

          a) Giriş

          b) Sayı sistemlerinin birbirlerine dönüştürülmesi

Binary – Octal – Hexsadesimal  Çevirmeleri

 

2: S7- 1200  PLC’ LERDE TIA  PORTAL  PROGRAMLAMA YAZILIMININ YÜKLENMESİ

 

S7- 1200 PLC lerde TIA  PORTAL  Programlama  yazılımının yüklenmesi

Totally Integrated Automation Portal  V16’ in Yazılım Programının

Bilgisayara (PC’ ye) yüklenmesi

 

3: PROGRAM YAZILIM ŞEKİLLERİ

 

Lineer programlama

Yapısal programlama       

Program Blokları            

S7 1200  organizasyon blok(OB) tipleri        .

Fonksiyon ve Fonksiyon blokları

Programlama dilleri

 

4: TIA PORTAL  V16’ DE PROJE     OLUŞTURMA  VE  PLC’ YE YÜKLEYİP ÇALIŞTIRMA

 

TIA portal  V16’ de proje oluşturma ve PLC’ ye yükleyip çalıştırma

Project  View

Donanım Oluşturma (Device Configauration)

PLC Tags (PLC tag’ları - etiketleri)

Retantive Memory (kalıcı hafıza alanı) oluşturma

Main (OB1) alanında yeni tag adı verme

Watch Table (izleme-gözleme tablosu) 

CPU’ nun  enerji gelip gittikten sonraki veya proje yüklendikten sonraki mod’unun belirlenmesi

Bir motorun sağ-sol çalıştırılması

Bir motorun iki ayrı yerden kumandası

 

5:  S7 -1200  PLC’ LERİN ÖZELLİKLERİ

 

S7-1200 PLC’ nin özellikleri

Dijital Sinyal Modülleri ve Sinyal Boardları

Analog Sinyal Modülleri ve Sinyal Boardları

S7-1200 PLC’ lerin Avantajları

S7 1200’ lerin Teknik özellikleri

Communication Modüle (Haberleşme Modülü)   CM1241

CPU Merkezi İşlem Birimi

PLC Bağlantıları

Sinyal Board

Dijital Sinyal Board bağlantıları

Analog Sinyal Board bağlantıları

Ek modüller

Dijital ek modüller

  1. Dijital giriş modülü
  2. Dijital çıkış modülü

      c)   Dijital Giriş / Çıkış modülü

Analog ek modüller

       a)  Analog Input (AI

       b)  Analog Output (AQ)

       c)  Analog Input/analog Output (AI/AQ)

 

6:  S7–1200’ LERDE PROGRAMLAMA MENÜLERİ

 

Çalışma alanı (Work Area

Compile(derleme)

Favori Komutlar

CPU Özelliklerinin Görüntülenmesi

Compare -Online / Offline  Program  Karşılaştırma

Programlama menülerinin kullanımı ve anlamları

 

7 : PROGRAMLAMA KOMUTLARI

 

Basic instructions ( Temel programlama komutları)

General Menüsü

Bit Logic operations  Menüsü

Uygulama örnekleri

 

8 :  S7-1200’ LERDE KULLANILABİLEN DATA TİPLERİ

 

Bool, Byte, Word ve DWords Data Tipleri

Tam Sayı Data tipleri

Sabit olmayan, Noktalı gerçek (Real) sayılar  Data tipleri

                                                                                                                                                                                                                              

9: TIMERS (ZAMANLAYICILAR)

 

Zamanlayıcı çeşitleri

TP Timer - Zamanlayıcı ((Timer Generates Pulse)

TON  Timer (Çekmede gecikmeli zaman rölesi)

TOF Timer (Düşmede gecikmeli zamanlayıcı)

TONR Timer  (Kalıcı tip zamanlayıcı)

Örnek uygulamalar

Clock Memory Byte

 

10 : SAYICILAR ( C ) ( Counters)  

 

Sayıcı çeşitleri

Yukarı (ileri) sayıcı  (CTU)

Aşağı (geri) sayıcı (CTD)

Yukarı- aşağı sayıcılar (CTUD)

 

11 : MOVE KOMUTLARI (MOVE OPERATİONS) BİLGİ AKTARMA KOMUTLARI

 

Move Byte Komutu

Move Word Komutu

MOVE_BLK Komutu

 

12: KARŞILAŞTIRMA KOMUTLARI  (COMPARATOR OPERATIONS)

 

CMP ==  Eşit Komutu (equal)

CMP<> Eşit Değil Komutu (Not equal)

CMP>=  Büyük veya Eşit Komutu

CMP<=  Küçük veya Eşit Komutu

CMP> Büyük Komutu

CMP< Küçük Komutu 

Uygulama örnekleri

IN_RANGE (ARALIK) Komutu

OUT_RANGE (ARALIK) Komutu

 

13: LOJİK OPERSAYONLAR ( WORD LOGİC OPERATİONS)

 

AND (VE) komutu

OR (VEYA) Komutu

XOR(ÖZEL VEYA) Komutu

INVERT (TERS ÇEVİRME) Komutu

DECO (KOD ÇÖZÜCÜ) Komutu

ENCO (KODLAYICI) Komutu

SEL (SELECT) (SEÇME) Komutu

 

14: MATEMATİKSEL İŞLEMLER (MATH  FUNCTİONS)

 

Calcualete (Hesap yapma)

ADD (Toplama) Komutu...

SUB (çıkarma) Komutu

MUL (Çarpma) Komutu

DIV (Bölme) Komutu...

MOD (Verinin MOD’ unu alma) Komutu

NEG (Değerin negatifini alma) Komutu

INC (INCREMENT) (değeri artırma) Komutu..

DEC (DECREMENT) (Değeri azaltma) komutu

ABS (Mutlak Değer Alma) Komutu

MIN Komutu

Max Komutu

LIMIT Komutu

SQR (Kare Alma) Komutu

SQRT (Karekök Alma) komutu

LN (Doğal Logaritma) Komutu

EXP (Doğal Logaritma Tabanı) Komutu

SIN (Açının Sinüsünü Alma) Komutu

COS (Açının Kosinüsünü alma ) Komutu

TAN (Açının Tanjantını alma) Komutu

ASIN (Değerin Sinüs Açısını Alma) Komutu

ACOS (Değerin Cosinüs Açısını Alma) Komutu

ATAN (Değerin Tanjant Açısını Alma) Komutu

FRAC Komutu

EXPT Komutu

 

15: CONVERSION OPERATIONS (DÖNÜŞTÜRME – ÇEVİRME OPERASYONLARI)

 

CONV (CONVERT) (Çevirme / Dönüştürme ) Komutu

ROUND (Tam sayılara yuvarlama ) Komutu

TURUNC ( Real sayıların virgülden sonrakileri silme) Komutu

CEIL (Üst tam sayıya yuvarlama)  Komutu

FLOOR (Alt tam sayıya yuvarlama) Komutu

SCALE_X  (Ölçek_X)  Komutu

NORM_X (Normalize) Komutu

 

16 : KAYDIRMA VE DÖNDÜRME (SHIFT AND  ROTADE) KOMUTLARI

 

Kaydırma Komutları

Döndürme Komutları             

                                                                                                                                                                      

17 : EXTENDED  INSTRUCTİONS (GENİŞLETİLMİŞ KOMUTLAR)                                                                                                     

CLOCK (SAAT) ve CALENDAR (TAKVİM)  Komutları

T_CONV

DTL (Date and Time Long) -  ( Tarih ve uzun zaman)

T_ADD

T_SUB

T_DIFF

T_COMBINE (Combine Time values) (Birleşik zaman değerleri)

WR_SYS_T  (Write_System_Time) : Set Time –of- day

RD_SYS_T (Read SystemTime): Read Time -of-day

RD_LOC_T (Read Local  Time

 

BÖLÜM 18 : CONTROL OPERATİONS (PROGRAM KONTROL OPERASYONLARI)  

 

JMP (JUMP) (ATLAMA - SIÇRAMA)  Komutu

LABEL (Etiket)